Varför vi är i internet?

Hela världen talar om internet, så också. vår “lilla värld“ i vår församling “Moder av det goda rådet“
Av denna anledning har vi grundat en projektgrupp “internet“. Medlemar är personer i församlingen som har olika yrken och är i olika åldrar. De vill utnyttja detta nya medium till kommunikation.

Innehållet av denna homepage vill befatta sich med olika ämnen och aktiviteter i vår församlingsliv – om möjligt interaktivt:

– publicering av månadens församlingsblad

– kontraktsprosts gudstjänsttider

– presentation av grupp- och föreningsarbetet i “Moder av det goda rådet“

– tillkännagivande av viktiga evenemang, t.ex. basarer, församlingsfester

– kooperation med andra kyrkoförsamlingar

– kontakt med andra institut, t.ex. skolor

– bidrag och ställningstagande till aktuella ämnen och händelser i kyrka och värld

– och ICKE MINST:
hoppas och önskar vi, att många interesserade - kommunikationsglada, surfare i internet, computerkids eller också personer, som befattar sig med utvecklingen av detta nya medium – tar kontakt med oss.
Var med: Vi söker så många personer som möjligt med stadig eller tillfällig medverkan i vårt projekt, d.v.s. deltar i den tekniska och innehålsliga gestaltning av homepage. Finns det någon artikel i ert församlingstidning, som kanske skulle vara av intresse också utanför församlingen? Har församlingsradet utarbetat en viktig programförklaring? Var den sista predikan särskilt idérik?
Ämnen och anledningar finns det nog: Instruktionen till några frågor om lekmans medarbete i prästens tjänst, förminskadet. av tjänsterna i församlingen, den liturgiska årskretsen ...

Vill ni vara så vänliga och göra reklam för vår erbjudande i er församling. Var snäll och hänvisa intresserade människor på vårt. projekt: unga och vuxna, computerfreaks och bokmalare, teologer och organisationstalanger...
Computerkunskaper är bara nödvändig för det. tekniska medarbetet. Vi söker människor, som programera, skriver, översätta eller helt enkelt bidrar med idéeroch förslag till projektet.

Vi skulle glädja oss om vi fick höra av er.

Allt online eller vad?
  

Hier klicken, um zum Inhalt zu kommen !! Hier klicken, um uns zu schreiben